Najava IV sjednice SO Tivat

08 dec 2020

Na osnovu člana 67 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 37/18) sazivam IV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT.

Sjednica će se održati 16.12.2020.godine, sa početkom u 10:00 časova u skupštinskoj sali Opštine Tivat.

Dnevni red – WORD

Predlog tačaka dnevnog reda IV sjednice SO Tivat – detaljnije