Najava savjetodavnog predavanja

16 apr 2014

U saradnji sa Svjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, Regionalni centar Herceg Novi   i Službom za selekciju stoke ,Regionalni centar  Bar ,Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat organizuje prezentaciju :

  •  KODEKSA DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE


Kodeks dobre poljoprivredne prakse pripremilo je i izdalo Ministaratvo poljoprivrede i ruralnog razvoja čiji je cilj da pruži sveobuhvatni pregled svih preporuka i uslova koje poljoprivrednici treba da ispune kako bi zaštitili životnu sredinu ,zdravlje i dobrobiti životinja.

 


Prezentacija će se održati u srijedu 30.04.2014.godine u 11h u zgradi Opštine Tivat,Trg Magnolija 1, na 2 spratu u sali za sastanke.


Prezentacija je otvorena za sve koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i za sve druge zainteresovane .
 

Opština Tivat
Sekretarijat za finansije i ekonomki razvoj

post slika