JAVNA RASPRAVA – OBJEKTI OD OPŠTEG INTERESA

20 mar 2014

Javna rasprava će se održati od 21.03.2014. godine  do 07.04. 2014. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje