Najava savjetodavnog predavnja

18 feb 2014

U saradnji sa Svjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, Regionalni cenar Herceg Novi   i Službom za selekciju stoke ,Regionalni centar  Bar ,Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat organizuje predavanje i prezentaciju :

  • zaštiti vinove loze,agruma i maslina i prezentaciju dijela Agrobudžeta za biljnju proizvodnju,koje će održati Mileva Marić,dipl.ing.polj. saradnik u  Savjetodavnoj službi biljne  proizvodnje,RC  Herceg Novi,
  • prezentaciju dijela Agrobužeta za stočarsku proizvodnju,održaće  Vitomir Zindović,dipl.ing. saradnik u Službi za selekciju stoke ,RC Bar,
  • prezentaciju Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2014.godinu iz budžeta Opštine Tivat ,održaće Radmila Kilibarda,dipl.ing.polj. ,savjetnik za poljoprivredu u Opštini Tivat.

Predavanje i prezentacija će se održati u utorak 25.02.2014.godine u 11h u zgradi Opštine Tivat,Trg Magnolija 1, na 2 spratu u sali za sastanke.

Predavanje i prezentacija je otvorena za sve koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i sve druge zainteresovane .