OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

19 feb 2014
 

I

- PROGRAM RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT 2015 - 2020 - dalje

- Izvještaj o realizaciji programa razvoja kulture opštine Tivat - detaljnije

- ODLUKA o pristupanju izradi Opstinškog razvoja kulture za period od 2015 do 2020 godine - dalje

- Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu - detaljnije

- Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2017. godinu - detaljnije


II

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti - PDF

- PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - dalje

- PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti - dalje

- PRAVILNIK - Arhiva


III

ODLUKA o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama - dalje


IV

ODLUKA o manifestacijama iz oblasti kulture koje se sufinansiraju iz budžeta Opštine - PDF

ODLUKA o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija - dalje


V

ODLUKA o stipendiranju studenata - dalje


STIPENDIRANJE


 

NAGRAĐIVANJE