Nastavak radova na šetalištu Belani

23 sep 2021

Radovi na I fazi izgradnje šetališta Belane nastavljeni su 20.09.2021. godine, nakon stabilizacije finansija u budžetu Opštine Tivat.

U ovoj fazi predviđeno je izvođenje zemljanih i armirano betonskih radova, radova na hidrotehničkim instalacijama (atmosferskoj, fekalnoj i vodovodnoj) i elektroinstalacijama jake i slabe struje (postavljanju kablova javne rasvjete, NN i telekomunikacionih kablova, priključnih i razvodnih ormara sa pripadajućom opremom). Izvođač radova je DOO “MCG” iz Podgorice.

Prethodni radovi izvođeni su u periodu od kraja oktobra 2019. godine do početka marta 2020. godine, kada su prekinuti zbog pandemije izazvane koronavirusom. Vrijednost do sada izvedenih radova koje je prema izvođaču izmirila Opština Tivat je 387.927,22 eura, a rok  za završetak preostalih radova na šetalištu dužine oko 400 metara je 120 dana, za šta je u budžetu obezbijeđeno 111.873,61 eura prema ugovoru potpisanom septembra 2019. godine.

post slika