NOVA FAZA KAPITALNIH INVESTICIJA OD SEPTEMBRA

20 aug 2019

Od septembra Opština Tivat ulazi u novu fazu realizacije velikih kapitalnih investicija: izgradnju kružnih tokova, saobraćajnice MR2 i sportskog – rekreativnog kompleksa,  saopštio predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac na 30. sjednici Skupštine opštine. 

„Eksproprijacija 3900 metara kvadratnih od privatnog vlasnika u svrhu izgradnje sportsko-rekreativnog centra, o čemu se danas izjašnjava i Skupština je pokazatelj da Opština u ovom mandatu ništa nije prodala ali jeste kupila. U sljedećih nekoliko dana biće raspisan tender za izgradnju tri kružna toka, vrijednosti 1,8 miliona eura. Sva procedura za raspisivanje tendera za izgradnju MR2 je okončana – projekat je kompletiran, eksproprijacija i revizija urađeni“, rekao je predsjednik Kusovac.

Prema njegovim riječima, Opština Tivat se, iako ima relaksiran budžet i kako bi što prije počela investiciju u bulevar i kružne tokove, odlučila na kratkotoročnu pozajmicu 1,5 milion eura sa kamatom od 15 hiljada. 

Predsjednik je saopštio da su odabrani i izvođači radova na četiri važna projekta - na izgradnji prve faze šetališta Belani, Cacovo, turističko-informativne signalizacije i sportskih terena u Donjoj Lastvi.

„Sve što je obećano i kada su u pitanju djeca i osnovne škole je ispunjeno i biće ispoštovano. Za školu u Krtolima je izabrana agencija za izradu novog glavnog projekta škole, Opština će pripremiti glavne projekte u školama u Donjoj Lastvi i Gradiošnici, i ponuditi ih Ministarstvu prosvjete na dalje odlučivanje. Ali nećemo čekati nikoga bar kada su glavni projekti u pitanju“, rekao je predsjednik Kusovac tokom diskusije o informaciji o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period 1.januara – 30.juna.

Prema podacima sekretarijata za finansije, trenutno ostvarenje budžeta iznosi 59,8 procenata, odnosno 13,4 miliona eura. Izvršenje obaveza, kako je saopštila sekretarka za finansije Rajke Jovićević, iznosi 45,26 odsto, odnosno 7,8 miliona eura.

Govoreći o investicijama realizovanim tokom mandata, Kusovac je naveo rekonstrukciju objekta JU Centra za kulturu, adaptaciju objekta JU Muzej i galerija, rekonstrukciju Sokolskog doma - DTV Partizan, izgradnju saobraćajnica  MR1, asfaltiranje lokalnih puteva, rekonstrukciju šetališnih staza i trotoara, izgradnju potpornih zidova u Gornjoj Lastvi, saobraćajnice Cacovo, i odmaklu izgradnju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

“Pored ostalog, nastaviće se i izgradnja šetališta Lungo Mare Krašići, urađene su značajne nabavke poput nabavke kamiona za odvoz smeća, kombinovane građevinske mašine za Komunalno, vatrogasnog specijalnog vozila, te natkrivanje sportskog terena za boćanje u Gradiošnici, rekonstrukcija trga u Radovićima, i radovi na asfaltiranju postojeće dionice od kružnog toka do Solila. Nema malih i velikih investicija, postoje problemi koje treba riješti a mi ih rješavamo”, rekao je predsjednik Opštine.

Odbornici su usvojili predloge Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću, Dragu Miloviću i Antu Staničiću, Odluke o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat i o o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat.

Usvojeni su i predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “Parking servis“ Tivat i Izvještaj o radu DOO „Autobuska stanica“ Tivat sa finansijskim i izvještajem revizora kao i Predlog Odluke o raspodijeli dobiti DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2018.godinu.

Usvojeni su i predlog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat, te Plan zaštite od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat sa procjenom rizika od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat.

Odbornici su izglasali i Predloge Odluke o pokretanju postupka  izgradnje stambenih objekata, i Odluke o pristupanju kupovine zemljišta.

Usvojena je i Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat, koji čine Nataša Lutovac (predsjednica) i članice Nađa Backović i Vedrana Petković.

Odbornici su usvojili i odluku o imenovanju predsjednika/ce i članova/ca Žirija za dodjelu Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada. Predsjednica Žirija je Jovanka Vujačić, a u žiriju su Marko Petričević, Ana Matijević, Petar Matijević, Zoran Kruta, Andrija Petković i Ružica Lazarević.

Na sjednici je razmatrana Informacija u vezi kratkoročnog zaduživanja Opštine Tivat.

sa sjednice2

post slika