NVO – LISTA PROJEKATA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA

28 maj 2019

Nakon isteka roka za prijavu na ReLOaD Konkurs u Opštini Tivat i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 27. maja 2019. godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije.

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija - PDF