OBAVJEŠTENJE

12 jun 2019

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXIX sjednicu Skupštine opštine Tivat br. 0303-030-3/3 od 07.06.2019. godine, obavještavamo Vas da će institut “slobodne stolice” koristiti :

Predstavnik NVO “Pravi put” Đorđe Trajčevski koji će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda:

  • 10. Predlog Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021.godine
  • 11. Predlog Programa spomen obilježja u opštini Tivat za 2019.godinu
  • 22. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018.godinu

Predstavnica NVO “Evropski dom Tivat” Marijana Mišić Škanata koja će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda:

  • 6. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat
  • 7. Predlog Odluke o osnivanju JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat”
  • 9. Predlog Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat”

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT