OBAVJEŠTENJE

12 nov 2018

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXV sjednicu Skupštine opštine Tivat br. 0303-030-25/9 od 06.11.2018. godine, obavještavamo Vas da će institut “slobodne stolice” koristiti predstavnik NVO “Matica Boke” Ivan Starčević koji će uzeti učešća po sledećim tačkama dnevnog reda :

  1. Predlog odluke o donošenju DUP-a “Servisna zona Luštica”
  2. Predlog Strateškog plana razvoja opštine Tivat 2019-2022 godina

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT