OBAVJEŠTENJE MINISTARSTVA EKONOMIJE

25 feb 2016

Ministarstvo ekonomije obavještava javnost da će se u sklopu

JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

Održati okrugli stolovi prema sledećem rasporedu:
Kotor, 16.02.2016. sala kina „Boka“, Pjaca od kina, Stari grad, sa početkom u 11:00
Bar, 17.02.2016. Velika sala opštine Bar, Bulevar revolucije 1, sa početkom u 11:00
Podgorica, 18.02.2016. Kosa sala Narodne biblioteke Radosav Ljumović, Njegoševa 22, sa početkom u 11:00

Dokumentacija koja se daje na uvid:
- Nacrt Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore
- Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore
- Ne tehnički rezime Nacrta Izvještaja

Navedena dokumenta možete preuzeti na sledećem link-u:
http://www.mek.gov.me/vijesti/156422/Javna-rasprava-o-Nacrtu-izvjestaja-strateske-procjene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-program-istrazivanja-i-proizvodnje-ugljovodo.html