JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

04 mar 2016

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad, održati će se u periodu od 04.03.2016.godine do 18.03.2016.godine (15 dana).
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetni Plan može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT-SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ( I sprat, kanc.br.5), KAO I NA SAJTU OPŠTINE TIVAT www.opstinativat.com

Prezentacija Nacrta plana uz učešće obrađivača „CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM“d.o.o. Podgorica održaće se:
- Dana 15.03.2016.godine (utorak) u zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala u prizemlju sa početkom u 12,00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o predmetnom Planu, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju direktno na arhivu Opštine Tivat ili putem e-mail-a: javna.rasprava@opstinativat.com.

Link za pregled Nacrta plana - dalje

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat