OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-952/5 OD 28.12.2017. GODINE

29 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE KRUŽNOG TOKA KOD STARE ZGRADE OPŠTINE - PDF