OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-945/6 OD 29.12.2017. GODINE

29 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU POMOĆNOG STADIONA - PDF