Obavještenje o izvođenju radova u ulicama Donja Lastva II, Stari put i Mažina

24 maj 2023

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 10-341/23-UPI-461/2, 10-341/23-UPI-462/2 i 10-341/23-UPI-463/2 od 24.05.2023. godine, početi izvođenje radova na prekopavanju u ulicama Donja Lastva II, Stari put i Mažina u cilju izgradnje TK priključka za objekte na kat.parc.br. 571/3 KO Donja Lastva i kat.parc.br. 2441 i 822 obje KO Tivat.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođenje radova će trajati od 24.05.2023. do 07.06.2023. godine.

Građanima se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo za strpljenje i opreznost.

post slika