Obavještenje o predaji zahtjeva za povlašćenu kartu trajektnog prevoza na relaciji Kamenari – Lepetane

10 maj 2023
Sekretarijat za lokalnu upravu obavještava građane sa prebivalištem Tivtu, da u građanskom birou Opštine Tivat mogu ispuniti zahtjev i predati dokumentaciju za povlašćenu kartu trajektnog prelaza na relaciji Kamenari – Lepetane, koju izdaje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Uz popunjeni zahtjev (obrazac C), za dobijanje povlašćene karte potrebno je dostaviti:
  1. Potvrdu o prebivalištu (original ili ovjerena kopija);
  2. Kopiju važeće lične karte;
  3. Kopiju saobraćajne dozvole;
  4. Kopiju vozačke dozvole;
  5. 1 fotografiju dimenzija 3x3,3,5cm.
Ukoliko saobraćajna dozvola nije na ime vlasnika lične karte, potrebno je dostaviti kopiju kupoprodajnog ugovora vozila ili generalno punomoćje ovjereno kod notara.
Podnošenje predmetnih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom moguće je i putem e-maila: trajekt@morskodobro.me

Kontakt telefon JP Morsko dobro za sve dodatne informacije: 068-829-404

Zahtjev za izdavanje opštinske karte za korišćenje trajektnog prevoza (obrazac C)

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na mjesečnu kartu i povlašćeni prevoz trajektom na liniji Kamenari – Lepetane

post slika