Obavještenje za javnu raspravu

06 mar 2015
Predsjednik Opštine Tivat Zaključkom broj 0101-320-236/2-14 od 25.02.2015. godine utvrdio je Nacrt Strategije ruralnog razvoja do 2020.godine sa Programom javne rasprave.
Javna rasprava o Nacrtu Strategije ruralnog razvoja do 2020.godine održava se u periodu 25.02.2015. godine do 17.03.2015. godine (20 dana).
Javna rasprava sa poljoprivrednicima iz Krtola o Nacrtu Strategije ruralnog razvoja i prezentacija Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2015.godinu, održaće se u utorak 10.03.2015.godine u 17h u Domu kulture u Radovićima.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Strategije ruralnog razvoja do 2020.godine u petak 13.03.2015.godine sa početkom u 10.00 časova u zgradi Opštine Tivat.
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Strategije ruralnog razvoja do 2020.godine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova u zgradi Opštine Tivat – Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj (II sprat kan.br.19), kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u predmetnoj javnoj raspravi, daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju u pisanoj formi na arhivu Opštine Tivat, na adresu Opština Tivat, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, Trg Magnolija br 1 ili na e-mail radmila.kilibarda@opstinativat.com i rmomo@t-com.me.