Obavještenja i informacija o sjednici Savjeta

26 dec 2012

Sjutra u 13.00 časova biće održana konstitutivna sjednica Savjeta za predstavke i pritužbe građana SO Tivat, kojom će predsjedavati predsjednica Savjeta Darinka Kašćelan. Na sjednici će biti utvrđena organizacija i način rada,prava i dužnosti članova Savjeta i način ostvarivanja saradnje.
Savjet za predstavke i pritužbe građana razmatra predstavke i pritužbe upućene ili ustupljene Skupštini i predlaže Skupštini i nadležnim organima mjere za rješavanje pitanja sadržanih u njima i o tome obavještava podnosioca predstavke ili pritužbe.
Građani se u pisanoj formi mogu obratiti predsjednici Savjeta Darinki Kašćelan na e - mail dadakascelan@gmail.com. ili na adresu opštine Tivat sa naznakom za Savjet za predstavke i pritužbe građana, te bi Savjet po pristigloj predstavki ili pritužbi uzeo u razmatranje istu i u pisanoj formi odgovorio podnosiocu pritužbe o mjerama, mogućnostima i načinu rješavanja postojećih problema.
Članovi Savjeta:
1.Darinka Kašćelan - predsjednica
2.Zoran Miljanić - član
3.Božidarka Popović - član
4.Siniša Kusovac - Član
5.Dijana Tripičić - član
6.Mileta Jakovljević- član
7.Vladimir Arsić- član