OBAVJEŠTENJE

27 apr 2015

Potpisivanje ugovora izmedju Opštine Tivat i nevladinih organizacija kojima su odobrena sredstva za realizaciju projekata po konkursu br. 0101 – 006 – 20 od 15.01.2015.g., održaće se u četvrtak, 30. aprila 2015. godine u Sali za sastanke na II spratu opštine Tivat sa početkom u 10,00 sati.
Napomena: Sa sobom ponijeti pečat organizacije.

Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti