Obavještenje – Lutkarska predstava

06 jun 2014

Pozivamo vas u subotu 07.06.2014. godine, od 10-15h u parku u Ulici 21. novembra, preko puta Hotela „Montenegrino“ na akciju koju organizuje „udruženje „Sove“ u saradnji sa Opštinom Tivat i NVO „Expeditio“ iz Kotora, kada će biti prikazana lutkarsku predstavu sa ručno pravljenim krpenim i pletenim lutkama i pozorištancetomkoje su „Sove“ napravile. Nakon predstave, lutke, odjeća za lutke i pozorištance, biće poklonjeno dječijem odjeljenju kotorske bolnice i Dječijem Centru u Tivtu. Dobrodošli !

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika