OBAVJEŠTENJE O NACRTU UP-a „KRAŠIĆI 1“, NACRTU UP-a „KRAŠIĆI 2“ I NACRTU UP-a „KRAŠIĆI 3“

26 maj 2014

Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkih projekata, održati će se u periodu od 26.05.2014.godine do 09.06.2014.godine (15 dana). - detaljnije