Obavještenje o NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GORNJI KALIMANJ“

26 maj 2014

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana GORNJI KALIMANJ, održati će se u periodu od 26.05.2014.godine do 24.06.2014.godine (30 dana). - detaljnije