OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE TIVAT

06 nov 2012

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  Predsjednik Opštine Miodrag Kankaraš donio odluku o utvrdivanju Nacrta Lokalnog  plana akcije za mlade  opštine Tivat , i da je stavljen na javni uvid koji će trajati do 26.novembra  ove godine. Pozivaju se svi zainteresovani građani da svoje komentare i sugestije pismeno dostave putem e-maila: darka.ognjanovic@opstinativat.com do okoncanja javne rasprave ili licno, svakog radnog dana od 09-11h u kancelariji broj 12 na I spratu.
Kontakt: mr.Darka Ognjanović –koordinatoraka Radne grupe za izradu nacrta LPAM-a.

ODLUKA I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU LPAM-a  - dalje

LOKALNI PLAN AKCIJE ZA MLADE - nacrt  - dalje