Obilježen Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama čime je otpočela kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

27 nov 2019

Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama  i kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” otpočela je okruglim stolom “Pričajmo o nasilju”  u organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat i Centra za socijalni rad Kotor,Područna jedinica Tivat.

Prisutnima se u ime domaćina obratila sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović koja je  predstavila dosadašnje aktivnosti na ovom polju – informator o postupanju u slučaju nasilja, u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama su postavaljene kutije za prijavu nasilja pod nazivom ”Svi moji problemi”,obuke za vršnjačke edukatore/ke,usvojen Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021. godina u opštini Tivat,Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2018-2022. godine u opštini Tivat, Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period od 2019-2021. godine kao i formiranje Tima za socijalnu i dječju zaštitu od strane Predsjednika opštine Tivat. Sekretarka se osvrnula na ovogodišnju kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”  koja je počela 2011 godine.

Predstavnice Centra za socijalni rad Tivat, Silvana Mamula i mr Željka Stevović govorile su na temu porodičnog nasilja, prezentovale su Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici sa posebnim akcentom na zabranu tjelesnog kažnjavanja djece, kao i statistiku Centra  za socijalni rad za proteklu godinu. Predstavile su i pravnu regulativu i iskustva i intervencije koje sprovode u slučaju nasilja.

Na kraju prezentacije je vođena konstruktivna diskusija i zaključak svih prisutnih jeste da je neophodna čvršća veza svih institucija kako  bismo “pričali o nasilju”.

Nakon ove aktivnosti, Sekretarijat za mlade,sport i socijalna pitanja već u četvrtak (28 novembra 2019.godine) u saradnji sa medicinskim timom Domom zdravlja i predstavnicima Kancelarije za integraciju Roma i Egipćana obići će neformalna naselja gdje žive Romi i Egipćani. Medicinska sestra Veselinka Dašić i dr Julija Samardžić, osim mjerenja nivoa šećera u krvi i pritiska,razgovaraće sa zainteresovanim ženama o reproduktivnom zdravlju,preventivnim mjerama. Opština Tivat-Sekretarijat za mlade,sport i socijalna pitanja je za stotinjak učesnica ove kampanje pripremio higijenski paketić.

post slika