OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

16 maj 2017

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja i Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo povodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva su danas u prostorijama Opštine Tivat organizovali predavanje na temu: „Šanse i mogućnosti ženskog preduzetništva u Tivtu“.

Predavanju su prisustvovale preduzetnice, žene na rukovodećim pozicijama, predstavnice nevladinog sektora kao i predstavnice sportskih udruženja. Izvršna direktorica Benefit Communications-a Jelena Pavićević, sa istaknutim znanjem iz oblasti preduzetništva, prava, menadžmenta i poslovne komunikacije govorila je o važnosti rodne ravnopravnosti u preduzetništvu kao i o strategiji i alatima ženskog preduzetništva.
Ovo je još jedna aktivnost iz Lokalnog plana za rodnu ravnopravnost Opštine Tivat koja je planirana za 2017 godinu.

post slika