Obuka na temu Izrada i upravljanje projektima EU fondova

26 jul 2012

U protekla tri dana u Tivtu je u zgradi Opštine u organizaciji Uprave za kadrove i u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore održana obuka na temu „ Izrada i upravljanje projektima EU fondova“. Ovo je još jedna u nizu obuka , koje organizuje Uprava za kadrove u skladu sa usvojenim Planom obuke za lokalnu samoupravu, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi. C iljna grupa obuke bili su rukovodni kadar/ starješine organa i službi , glavni administratori, potpredsjednici / primorskih opština. Obuci su prisustvovali predstavnici opština, Tivat, Kotor, Budva i Herceg Novi. Predavači na obuci bili su eksperti za ovu oblast , koje je angažovala Uprava za kadrove ,Biljana Zeković . Sanja Todorović i Biljana Trtica Vujanić.
Zaposleni u organima lokalne uprave , koji su zaduženi za ovu ovblast, moraju posjedovati potrebna znanja o dostupnosti pojedinih fondova Evropske unije , mogućnostima njihovog korišćenja , o strogim procedurama za aplikaciju , načinu implementacije i njihovom praćenju i posjedovati vještine koje ovaj , veoma ozbiljan proces zahtijeva. Cilj ove obuke je bio da starješine organa i službi , glavni administratori steknu potrebna znanja u ovom procesu , da bi mogli imati usmjeravajuću, kordinirajuću pa i kontrolnu ulogu kod pisanja i implementacije ovih projekata od strane zaposlenih. Kroz praktičan rad na konkretno odabranim projektima , učesnici obuke su imali priliku da se upoznaju sa pojedinim veoma važnim fazama ovog procesa i da kroz taj rad steknu potrebna , za neke početna a za neke i dodatna znanja u ovoj oblasti. Obuka je zbog svoje praktične strane bila veoma korisna i veoma visoko je ocijenjena od strane svih učesnika obuke .
Tivat, 26.07.2012

post slika