Od danas seminari za mlade

17 sep 2020

U organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat, NVO ,,Mladi Boke Kotorske“ i Omladinskog kluba Tivat, od danas počinju seminari za mlade koji se sastoje od tri modula.

Prvi modul pod nazivom „Organizovanje treninga za sticanje vještina omladinskih NVO“ obuhvata teme poput: Upoznavanje pravnih normi iz oblasti omladinske politike na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou; procedure osnivanja NVO; procedure osnivanja omladinskih klubova.

Drugi modul, naziva „Sticanje vještina potrebnih na tržištu rada“ podrazumijeva: pisanje CV-a, proces aktivnog traženja posla, razgovor za posao, informisanje mladih o sezonskom radu i slično.

Treći modul „Osnivanje omladinskih NVO organizacija“ obuhvata: radionice na temu mladi i institucije, kako aplicirati na projektima, upoznavanje sa konkursima opština Tivat, Kotor, Herceg Novi i Budva.

Seminari će se održavati u prostorijama Omladinskog kluba Tivat, u Đačkoj ulici, odnosno u zgradi stare Opštine, uz brojne eminentne predavače iz pomenutih oblasti.  Polaznici seminara su iz Kotora, Budve, Herceg Novog i Tivta. Održavanje seminara za mlade, u skladu je sa aktivnostima iz Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Tivat.

Sve aktivnosti realizovaće se uz strogo poštovanje NKT mjera.

post slika