ODLAGANJE OTPADA U POTOCIMA NEPRIHVATLJIVO

25 jan 2019

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj osuđuje nelegalno odlaganje otpada u potoku Rosino, što je praksa, koja na žalost, postaje naša svakodnevnica. Koristimo i ovu priliku da još jednom pozovemo javnost i apelujemo na prekid ovakve prakse i ponašanja, te da se za slučaj potreba odlaganja otpada pogotovo gabaritnog, građani obrate za asistenciju nadležnim službama, odnosno javnom preduzeću Komunalno d.o.o. Tivat.

Takodje koristimo priliku da se zahvalimo Komunalnom d.o.o. Tivat na brzoj intervenciji u redovnom saniranju ovakvih i sličnih situacija, cijeneći da njihovo nesebično zalaganje u konačnom ipak umanjuje i ovako vidljive negativne efekte nelegalnog odlaganja otpada.