“ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT ČIŠĆENJA LUČICE KALIMANJ”

17 jun 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Opština Tivat, Trg Magnolija br. 1, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat čišćenja lučice Kalimanj, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, je do 21.06.2019.godine.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM UVIDU U DOKUMENTACIJU - PDF

DOKUMENTACIJA - PDF