Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opstine Tivat za 2019

07 avg 2020
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opstine Tivat za 2019 WORD Odluka o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu PDF Plan kapitalnih izdataka PDF Program javne rasprave PDF