ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT

12 feb 2014
  • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat  - PDF

 ARHIVA