Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2024. godinu

26 feb 2024

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 22.02.2024. godine, donijela je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom - detaljnije

post slika