Održan kolegijum predsjednika skupštine

06 dec 2019

Predsjednik skupštine Ivan Novosel, održao je  05.12.2019.godine kolegijum radi dogovora o zakazivanju XXXII sjednice Skupštine opštine Tivat. Uz saglasnost prisutnih članova klubova odbornika dogovoreno je da će se XXXII sjednica Skupštine održati 20. 12. 2019. godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu predstojeće sjednice naći: Predlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020 godinu, Predlog Odluke o porezu na nepokretnost, Strategija razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024 godina, Predlog Odluke o izmjeni Odluka o donošenju lokalnih planskih dokumenata, Izmjena Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021, Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite, Predlog  Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje, Predlog Odluke o postupku i načinu davanja na korišćenje prostora u vlasništvu opštine Tivat sportskim organizacijama, Izvještaj o stanju uređenja prostora, Program uređenja prostora za 2020 godinu, Informacija o stanju životne sredine za 2018.godinu, Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat, Planovi i programi rada Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština,kao i druge odluke koje su u izradi a budu blagovremeno dostavljene od strane nadležnih organa.

Takođe, na sjednici kolegijuma su članovi klubova odbornika upoznati sa Predlogom Odluke o raspisivanju opštinskog referenduma koji je dostavljen od strane odborničkog kluba Socijaldemokratske partije, a koji je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine proslijeđen predsjedniku opštine radi davanja mišljenja.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT