Održan prvi dio VII sjednice Odbora povjerenika

30 aug 2022

Odbor povjerenika Opštine Tivat u prvom dijelu VII zasijedanja održanom juče /29.08./, nije usvojio predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2021. godinu. Na sjednici, kojom je predsjedavao Goran Sindik, povjerenici su razmatrali ukupno 18 tačaka dnevnog reda.

Aktuelni sedmočlani Odbor Vlada Crne Gore imenovala je 23. 06. 2022. godine, u sastavu Goran Sindik i Igor Jovović – građani Tivta, Jelena Krivokapić – predstavnica Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Enesa Hasanagić Katana i Jelena Pejović – predstavnice Ministarstva javne uprave, Šućo Orahovac – predstavnik Ministarstva finansija i Aleksandra Gardašević Slavujica – predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Za završni račun budžeta opštine Tivat, najvažniju tačku sjednice koju je pripremio Sekretarijat za finansije, glasala su dva povjerenika iz Tivta, dok je 5 predstavnika Vlade bilo uzdržano. O ovoj tački dnevnog reda povjerenici su se izjasnili bez obrazloženja i otvaranja rasprave, zbog čega su uslijedile oštre kritike rukovodstva Opštine Tivat. Nakon glasanja proceduralno se javio za riječ potpredsjednik opštine Vladimir Arsić, poručujući Odboru da je tu da „donosi odluke u korist građana Tivta a ne protiv“, te da je predloženi završni račun dobio pozitivne ocjene i pokazao odlično poslovanje Opštine.

Arsić se osvrnuo i na odluku Odbora povjerenika da bez obrazloženja, u dnevni red ne uvrsti predloge o razrješenju aktuelnih i imenovanju novih članova Upravnog odbora DOO „Vodovod u kanalizacija“ Tivat. On je povjerenike upitao da li je UO „ViK“ čije je razrješenje bilo predloženo, vršio pritisak na njih. “Pritisak prije početka sjednice je presedan svoje vrste i o tome treba da bude upoznata javnost. Ovakvim odlukama dovodite u pitanje projekat vrijedan 11 miliona eura – najvažniji investicioni projekat u Tivtu i u Crnoj Gori.” Potpredsjednik Arsić kazao je da Upravni odbor tivatskog “ViK” duže vrijeme opstruira rad društva, jer ne želi da potpiše ugovor o prenosu investitorskih prava i poseban sporazum sa Opštinom Tivat, kako bi se obezbijedio nastavak funkcionisanja projekta. Predsjednik Odbora povjerenika Goran Sindik i povjerenica Enesa Hasanagić Katana negirali su da je na njih vršen pritisak.

Predsjednik opštine Tivat Željko Komenović je neizglasavanje završnog računa budžeta kakvim se, kako je kazao, ne može pohvaliti nijedna druga opština u Crnoj Gori, nazvao opstrukcijom. „Ne glasati za ovakav završni račun budžeta je nešto o čemu građani Tivta sami mogu da izvedu zaključak. Jasno se on nameće, jer odluka da većina članova Odbora povjerenika koji su imenovani od Vlade i ne predstavljaju građane Tivta, ne podrži ovakav završni račun budžeta na koji smo mi više nego ponosni, je u suštini jasna politička poruka zvanične Podgorice Tivtu", istakao je Komnenović.

U nastavku sjednice, povjerenici su jednoglasno usvojili Odluku o lokalnim administrativnim taksama opštine Tivat, te Odluku o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat. Data je saglasnost za pokretanje postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe proširenja gradskog groblja Sv. Srđ, kao i za odustajanje od izjavljivanja žalbe na presudu Osnovnog suda u Kotoru br. P.1606/19 od 22.07.2022. godine, obje odluke pripremljene od strane Direkcije za imovinsko-pravne poslove. Odbor povjerenika jednoglasno je podržao stavljanje van snage Odluke o osnivanju DOO „Sportski centar Župa“ Tivat, a većinom glasova usvojena je i Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa-kablovskog voda koju je pripremio Sekretarijat za uređenje prostora.

Izglasani su programi rada za 2022. godinu DOO „Parking servis“, DOO „Vodacom“, JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, JU „Muzej i galerija“, JU „Gradska biblioteka“, JU „Centar za kulturu“, JU „Sportska dvorana“ i Turističke organizacije Tivat. Sa izuzetkom završnog računa, o gotovo svim ostalim tačkama otvarana je rasprava, a za neke odluke tražena je dodatna dokumentacija i pojašnjenja predlagača i obrađivača. Pored predsjednika opštine Željka Komnenovića, potpredsjednika Vladimira Arsića i Gorana Božovića, sjednici su prisustvovali i rukovodioci opštinskih organa, direktori preduzeća i ustanova.

O preostalih 8 tačaka dnevnog reda Odbor povjerenika odlučivaće u drugom dijelu VII sjednice koji je zakazan za srijedu, 31. avgust sa početkom u 10 časova.

post slika