Održan sastanak sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti i direktora obrazovnih ustanova

03 feb 2020

S ciljem upoznavanja sa planom raspodjele sredstava obrazovnim institucijama, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, mr Dubravka Nikčević, u petak 31. februara, održala je sastanak sa direktorima obrazovnih ustanova sa područja opštine Tivat. Sastanku su prisustvovali: Jovanka Vujačić, direktorica SMŠ “Mladost“, Katarina Hercegovac, direktorica JPU „Bambi“, Predrag Šušić, direktor OŠ „Drago Milović“, Ivica Tošev, direktor OŠ “Branko Brinić“, kao i Ana Matijević, iz Muzičke škole, Kristina Petrović, samostalna savjetnica za obrazovanje.

Tema sastanka bila je raspodjela sredstava obrazovnim institucijama, za aktivnosti za čiju realizaciju su sredstva obezbijeđena u budžetu Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, u ukupnom iznosu od 15.000 evra. Sa stavke Sekretarijata biće podržani odlazak učenika i profesora na  državna takmičenja u znanju, zatim na Olimpijadu znanja, sajmove knjiga i zapošljavanja, obilježavanje Dana škole, nagrade za učenike – nosioce diplome „Luča“ i priznanja “Đak generacije“, kao i za dobitnike nagrada na državnim takmičenjima. Kao i prethodnih godina, Sekretarijat će obezbijediti sredstva za održavanje Maturantskog plesa – Quadrille, odlazak učenika osnovne i srednje škole na Likovnu koloniju koja se održava u Karpošu, Makedonija, kao i za organizaciju koncerata Muzičke škole, organizaciju predstave za djecu predškolskog uzrasta povodom obilježavanja Svjetskog dana pozorišta za djecu i mlade. Sekretarijat će podržati i druge zahtjeve ustanova, manjeg obima.

Drugi dio sredstava namjenjen podršci obrazovnim ustanovama, biće obezbijeđen iz drugih izvora u okviru budžeta opštine, shodno potrebama obrazovnih ustanova.

Direktor OŠ “Drago Milović“, Predrag Šušić, istakao je da se u oktobru navršava 175 godina osnovnog školstva u Tivtu, te da bi ovaj značajan događaj trebalo obilježiti prigodnom svečanošću i eventualno štampanjem nekog biltena.

Direktorica SMŠ “Mladost“, Jovanka Vujačić, najavila je da bi za narednu 2021. godinu trebalo uvrstiti u budžet i sredstva za štampanje monografije, u cilju obilježavanja jubileja – 100 godina srednjoškolskog obrazovanja u Tivtu.

Sekretarka Dubravka Nikčević istakla je da su to značajni jubileji i da će Opština Tivat i Sekretarijat imati u vidu organizaciju proslave  istih. Kao i do sada, obrazovne institucije će imati punu podršku Opštine i Sekretarijata.

post slika