Održan treći sastanak predstavnika partnerskih organizacija projekta CUHaCHA

07 mar 2022

Treći projektni sastanak u sklopu projekta "EnhanCing Sustainable ToUrism Development througH Culinary HeritAge – CUHaCHA" održan je 3. i 4. marta u organizaciji Opštine Tivat. Tokom sastanka projektni partneri su najveću pažnju posvetili rezultatima projekta koji će se realizovati u idućim mjesecima.

U sklopu projekta CUHaCHA ostvariće se 4 rezultata i to:

  • zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude;
  • monografija kulinarske baštine;
  • obuka pružaoca usluga kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom;
  • uređenje tradicionalnih kuhinja za unaprijeđenje kulinarske baštine ovog područja.

Tokom projekta niz ugostiteljskih objekata biće uključeni i to: restorani, porodična poljoprivredna gazdinstva, agroturizmi i sl., te će istima biti omogućena obuka pripreme starih jela i recepata.

Na području Opštine Tivat i Boke Kotorske, a uz pomoć stručnog saradnika sprovedena je aktivnost istraživanja kulinarske baštine, u kojoj je prikupljeno oko pedesetak tradicionalnih recepata i načina pripreme jela, koji će služiti kao osnova za razvoj navedena četiri rezultata projekta CUHaCHA.

Projekt CUHaCHA sufinansiran je u sklopu programa Interreg IPA CBC  Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

post slika

Galerija