Održana prva obuka na temu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP)

07 mar 2022

U petak, 4. marta održana je prva online obuka za Opštine izabrane za izradu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP), u okviru aktivnosti projekta „EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“.

Cilj SECAP-a je da uvede dugoročni održivi razvoj lokalnih zajednica u glavne tokove i da pruži podršku nacionalnim naporima za ublažavanje (mitigaciju) i prilagođavanje (adaptaciju) klimatskim promjenama na konkretan i efikasan način na nivou zajednice. Obuku je sprovela organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH koja vodi projekat, na čelu sa koordinatorkom projekta Jasnom Sekulović i trenerom Aleksandrom Stanivuković. Glavni rezultat ovog procesa je priprema sveobuhvatnog, ambicioznog i primjenjivog Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP), koji će služiti kao glavni strateški dokument i smjernica za održivi razvoj lokalne zajednice. Projekat je kofinansiran od strane Evropske unije.

post slika