ODRŽAN VII SASTANAK GRUPE ZAINTERESOVANIH STRANA PREKOGRANIČNOG REGIONA “KRŠ”

01 jun 2018

U okviru SWG EC projekta - „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja“ juče je (31.05.2018.godine) u Trebinju održan VII sastanak grupe zainteresovanih strana prekograničnog regiona „Krš“.

Predstavljene su manifestacije koje su podržane u okviru poziva „Ljudi - ljudima“ kao i mapirani potencijali regiona, lanci vrijednosti regiona „Krš“, vinski i gastro turizam u „Krš“ regionu.

SWG EC projekat posebno ističe i predstavlja alat za umrežavanje, jačanje saradnje, promociju prekograničnih regiona i njihove kulturne, tradicionalne i prirodne baštine i podržava ekonomske aktivnosti na polju razvoja proizvoda i usluga, kao i stvaranju prekograničnih lanaca vrednosti.

Ispred Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo,sastanku su prisustvovali Sekretar Petar Vujović i savjetnica Radmila Kilibarda.

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

post slika