Održana centralna javna rasprava sa mjesnim zajednicama i građanima

09 okt 2021

U multimedijalnoj sali opštine Tivat sinoć je održana javna rasprava sa mjesnim zajednicama i građanima a u vezi sa nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2021. godinu. Ovim nacrtom predviđeno je uvećanje budžeta za 3.080.000 eura, pa bi on sa trenutnih 16.954.200 eura nakon rebalansa iznosio 20.025.200 eura. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici mjesnih zajednica kao i zainteresovani građani.

Na samom početku, sve prisutne je pozdravio predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović i upoznao ih sa potrebom da se usvoji predloženi rebalans čime bi se otvorile mogućnosti za ulaganje u kapitalne projekte u opštini. Predsjednik je pomenuo neke od planiranih projekata za realizaciju u budućem periodu, kao što je škola u Radovićima, rekonstrukcija kule u kompleksu Buća Luković, projekat nove škole na Župi, novog vrtića na potezu Dumidran/Gradiošnica, ali takođe i pomenuo zahtjeve od strane školskih ustanova sa područja opštine kao što su: krov na OŠ “Drago Milović” i opremanje računarskog kabineta za JU SMŠ “Mladost” Tivat.

Sekretar Sekretarijata za finansije Jovan Brinić, ukazao je da se ova rasprava odnosi na rebalans budžeta do kraja godine, te da će uskoro uslijediti javne rasprave za predlog odluke o budžetu za 2022. godinu. Kako je naveo, boljom naplatom komunalija, stekli su se uslovi za ulaganje u kapitalne projekte na području opštine.

Slobodan Gredo ispred Direkcije za investicije istakao je da će ovim rebalansom do kraja godine da se omogući sanacija lokalnih puteva, za koje je Opština dobila 100 000,00 € od Direkcije za javne radove, a uložiće i dodatnih 350 000,00€ sopstvenih sredstava.

Interesovanja građana varirala su od izgradnje novih ili saniranja postojećih saobraćajnica, pitanja u vezi sa Velikim gradskim parkom, lokalitetom Župa, pa do konkretnih pitanja u vezi sa iznosima pojedinih stavki iz budžeta.

Ovom javnom raspravom završen je Program javne rasprave u vezi sa nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat, iza koje slijedi Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će sačiniti Sekretarijat za finansije.

post slika