OKRUGLI STO: Mogući mehanizmi za umrežavanje odbornika i odbornica, NVO predstavnika/ca i neformalnih grupa žena“

24 jan 2012

U  organizaciji Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) i SOS iz Nikšića koji finansira Evropska unija,  u  Opštini Tivat je održan u ponedeljak okrugli sto  na temu :Mogući mehanizmi za umrežavanje odbornika i odbornica, NVO predstavnika/ca i neformalnih grupa žena“, a u okviru projekta „Osnaživanje učešća žena u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou“. Na Okruglom stolu ispred lokalnog parlamenta prezentaciju je imala ,odbornica Kristina Petrović sa temom, „Saradnja SO Tivat sa NVO sektorom“ a ispred NVO sektora i instituta Slobodne stolice govorio je Đorđe Trajčevski “Učestvovanje NVO sektora u radu SO Tivat“.
Kao jedan od bitnih mehanizama za umrežavanje odbornika/ca i NVO sektora po Nataši Međedović ,predstavnici SOS telefona za žene jeste Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost čiji nacrt je juče i predstavljen.Osim predstavnika NVO sektora,Organizacije žena, Dječijeg Saveza, Književnog kluba More i „Lijepog gesta“ ispred lokalne uprave okruglom stolu su prisustvovali i savjetnici Sekretarijata za društvene djelatnosti  Boro Pean i Darka Ognjanović.

post slika