Oglas o izlaganju biračkog spiska Opštine Tivat

24 jan 2012
Na  osnovu člana 8.Zakona o biračkim spiskovima i tačke 21. Uputstva o biračkim spiskovima, Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti  opštine Tivat,

OGLAŠAVA na javni uvid   birački spisak  Opštine Tivat

1.- Uvid u   birački spisak  opštine građani Tivta mogu izvršiti u prostorijama Opštine.  Trg  Magnolija 1.  kancelarija  broj 14  svakog radnog dana u  radnom vremenu Opštine, kao i na telefon  032/661-339. 2.- Zahtjevi za upis, brisanje, izmjenu i dopunu podataka u biračkom spisku mogu se podnositi svakog  radnog dana do 12.MARTA 2012. godine  kada se zaključuje birački sisak. Tivat,24/01/2012.godine                                       OPŠTINA TIVAT Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti