ONLINE PR I KRIZNO KOMUNICIRANJE

15 dec 2016

ImPRove 3 biznis seminar “Online PR i krizno komuniciranje” održan je u četvrtak 8. decembra u podgoričkom hotelu Ramada. Seminaru je ispred opštine Tivat prisustvovala Branka Čelanović, savjetnik predsjednika za odnose sa javnošću i protokol.
Predavanje na temu kriznih komuniciranja, ali i online praksi komuniciranja održao je Krešimir Macan, direktor PR agencije Manjgura iz Hrvatske, PR stručnjak specijalizovan za krizno komuniciranje, strateško komuniciranje u politici i nove društvene medije.
Nakon uvodnog dijela u kojem su izložene osnove odnosa sa javnošću i on line PR-a, prisutni su se upoznali sa osnovama kriznog komuniciranja, sa uticajem novih društvenih medija na odnose sa javnošću, ali i sa kriznim komuniciranjem u online okruženju.
Seminaru je prisustvovalo više od 50 profesionalaca iz ove oblasti, ljudi koji se bave odnosima sa javnošću kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Učesnicima su po okončanju seminara izdati sertifikati o učešću.

post slika