OPŠTINA TIVAT OSVOJILA 80.000 € ZA JAČANJE PARTNERSTVA SA NVO SEKTOROM

22 jun 2017

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat aplicirao je na javni poziv UNDP-a, pa je Tivat odabran za jednu od pet crnogorskih lokalnih uprava koje su stekle pravo učešća u projektu “ReLOaD - Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu, za Crnu Goru”. Ovim projektom za pet najuspješnijih opština u oblasti transparentnosti dodjele sredstava za NVO, obezbijeđeno je po 100.000 eura.

Učešće lokalne samouprave iznosi 20% od ukupno plasiranih sredstava, što će reći da Opština Tivat obezbjeđuje 20.000 eura, a dobija dodatnih 80.000 eura u narednih 3 godine. Novac je namjenjen jačanju partnerskih odnosa lokalne uprave i NVO sektora, a tivatskoj lokalnoj upravi predstoji usvajanje Akta o metodologiji za transparentno finansiranje projekata NVO, od strane Skupštine opštine.
Pet odabranih partnerskih lokalnih samouprava imaće obezbjeđenu i tehničku pomoć sa ciljem jačanja saradnje sa nevladinim sektorom, kao i podršku u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata NVO.
Odluku o učešću Opštine Tivat u ReLOaD projektu donio je 19. juna, partnerski odbor projekta ReLOaD, sačinjen od predstavnika Ministarstva javne uprave, Kancelarije za saradnju sa NVO, Zajednice opština Crne Gore, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, UNDP-a Crne Gore kao i predstavnika NVO sektora i TASCO projekta. Pomenuti javni poziv UNDP-a, bio je otvoren od 24. aprila do 26. maja 2017.godine. ReLOaD je počeo sa realizacijom 01. februara u šest zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, sprovodi ga UNDP i trajaće tri godine.
Izuzev ovoga Opština Tivat će nastaviti sa postojećom podrškom NVO sektoru kroz obezbjeđivanje budžetskih sredstava za projekte istih.