Podrška NVO sektoru

23 jul 2020

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u proteklom periodu obavila je konsultacije sa predstavnicima tivatskih nevladinih organizacija i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu. Ovom odlukom, projekti nevladinih organizacija koji, usljed aktuelne epidemiološke situacije, u određenom dijelu  mogu biti realizovani, biće podržani na način što će se usaglasiti postojeći budžeti i korigovati odobren iznos sredstava.

Naime, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat sproveo je u prvom kvartalu 2020. godine, proceduru Javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020.godinu, a shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele. Stupanje na snagu Odluke i postupanje po istoj desilo se u vremenu proglašenja pandemije virusa COVID-19. Zbog nemogućnosti javnih okupljanja u obimu koji zahtjeva većina projektnih aktivnosti nevladinih organizacija, uočena je nužnost stavljanja van snage Odluke kojom se raspodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama u 2020.godini.

„Tokom konsultacija sa predstavnicima nevladinih organizacija, uočili smo da postoje uslovi za realizaciju pojedinih aktivnosti, odnosno projekata koji podrazumijevaju elektronsku komunikaciju i prezentaciju, odnosno individualni rad. Zato je odlučeno da ovim NVO bude uplaćen dio odobrenih sredstava kako bi se omogućila realizacija dijela projekata“, kazala je ovim povodom sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti mr Dubravka Nikčević. „Važno je i u ovakvom trenutku, prepoznati one projekte koji su od značaja, kako za razvoj lokalne zajednice tako i samog NVO sektora, a koji se neometano mogu realizovati, i podržati ih, kao što je Opština Tivat i do sada činila“, naglasila je Nikčević.

Na osnovu svega rečenog predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac, potpisao je Ugovore sa 4 nevladine organizacije. NVO „Klapa Jadran“ za svoje projektne aktivnosti dobila je podršku u iznosu od 2.857,1€. NVO „Djeca Tivta“ za projekat „Neka cvjeta planeta“ dobila je podršku u iznosu od 2.000€. NVO „Evropski dom“ i projekat „Servisi za djecu  sa smetnjama u razvoju“ podržani su sa 3.056€ i projekat „Tivatski brevijar“ nevladine organizacije „Boka – Donja Lastva“ podžan je sa 2.000€. Potpuna realizacija ovih ugovora biće uslovljena aktuelnom situacijom.

U ovom trenutku, a shodno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu, izostaće finansijska podrška onim projektima koji se ne mogu realizovati usljed epidemiološke situacije. O svim eventualnim promjenama nevladin sektor i šira javnost će biti pravovremeno informisani.

Odluka o stavljanju van snage Odluku o privremenom obustavljanju realizacije Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu - PDF Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu - PDF post slika