Opština Tivat u kulturu uložila 3,7 miliona eura, u protekle četiri godine

13 aug 2020

Prateći viziju Tivta kao grada kulture, grada pozorišta i muzike, koji je kao takav prepoznat u zemlji i regionu, u protekle četiri godine, tačnije u periodu od 2016. do sredine 2020. godine u oblast kulture Opština Tivat uložila je preko 3,7 miliona €. Ova ulaganja odnose se na investiranje u objekte kulture, u spomen obilježja, u programske aktivnosti tivatskih ustanova kulture, u manifestacije i izdavačku djelatnost u organizaciji Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat, ali i u rad drugih subjekata koji su angažovani u ovoj oblasti.

„Nakon više od deceniju, Opština Tivat je dužnu pažnju posvetila objektima kulture u Tivtu, pa je izvršena rekonstrukcija velike sale „Centra za kulturu“ Tivat i objekta DTV „Partizan“. Ukupna vrijednost ovih poslova iznosila je 1.049.000,00€. Adaptiran je objekat „Muzeja i galerije“ za iznos od 177.000,00€, a značajna sredstva uložena su u konzervatorsko-restauratorske radove na spomen obilježjima, gotovo 20.000,00€“, kazao je predsjednik Opštine Siniša Kusovac i dodao: „Ovim smo jasno pokazali da je jedan od strateških opredjeljenja lokalne uprave, dalji razvoj kulture i ulaganje u što kvalitetnije kulturne sadržaje, koji Tivat čine prepoznatljivim i cijenjenim“.

Samo za programske aktivnosti ustanova kulture u Tivtu, Opština je izdvojila gotovo 1,8 milion eura, od čega je oko 970.000,00€ usmjereno na festival Mediteranskog teatra “Purgatorije”. Izuzev ovog priznatog i poznatog kulturnog događaja koji tokom cijelog ljeta animira veliki broj ljubitelja kulture, ova ulaganja se odnose i na likovnu, galerijsku i izdavačku djelatnost, otkup eksponata, muzičke programe, nabavku književnog fonda. Neke od značajnijih manifestacija finansiranih u okviru ovog segmenta jesu: Mediteranske note, Harmonika fest, Guitar fest, Muzičke promenade, Made in New York Jazz Festival.

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti podržao je brojne manifestacije i subjekte koji su ih organizovali, iznosom od preko 460 hiljada eura. Podrška je pružena i NVO sektoru, onim organizacijama i projektima koji su se bavili kulturom. U ove svrhe uloženo je 182 hiljade eura, što je više od 70 % od ukupno raspodijeljenih  sredstava usmjerenih na rad tivatskog NVO sektora.

“Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti je u skladu sa zakonima iz oblasti kulture i Programom razvoja kulture opštine Tivat 2015-2020, inicirao osnivanje pozorišta i gradske biblioteke. U tom smislu nakon usvajanja Elaborata o opravdanosti reorganizacije JU “Centar za kulturu” Tivat i osnivanja ustanova kulture JU “Tivatsko pozorište” i JU “Gradska biblioteka” Tivat, pripremili smo prijedloge odluka o osnivanju ovih ustanova čije usvajanje očekujemo u narednom periodu.” - naglasila je Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.

Važno je reći da su u kulturne sadržaje, kroz donacije i sponzorstva, ulagali i subjekti iz državnog i privatnog sektora (Ministarstvo kulture, Luštica Development, Adriatic Marinas itd.).

post slika

Galerija