Opština Tivat uputila urgenciju Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma povodom peticije građana Lepetana

07 okt 2022

Na nedavno održanom zboru građana u Mjesnoj zajednici Lepetane, predstavnici Opštine Tivat i građani usaglasili su dalje aktivnosti u rješavanju višegodišnjeg problema izrade planske dokumentacije za ovo područje.

Opština Tivat, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, proslijedila je peticiju za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, dostavljenu od strane MZ Lepetane.

U dopisu Opštine Tivat ukazuje se na potrebu izrade ovog planskog dokumenta, te podsjeća na prethodno upućene inicijative od strane lokalne samouprave, od kojih je poslednja nadležnom ministarstvu dostavljena početkom avgusta mjeseca.

Uvažavajući činjenicu da nije praksa raditi planske dokumente različitog ranga istovremeno, smatra se opravdanim pokretanje izrade DUP-a “Lepetane”, naročito imajući u vidu da izrada Izmjena PUP-a ne prati predviđenu dinamiku, te da je u odnosu na površinu koju tretira PUP, za mnogo manju površinu koju obuhvata DUP, moguća znatno brža izrada planskog dokumenta.

Opština Tivat nastaviće da ukazuje na važnost pokretanja postupka izrade DUP-a “Lepetane”, dok građani u svojoj peticiji najavljuju blokadu Jadranske magistrale. Očekuje se odgovor nadležnog ministarstva na dostavljenu im inicijativu i peticiju.

post slika