OPŠTINE TIVAT I KOTOR RAZGOVARALE O PROBLEMU LOVANJE

16 nov 2017

Nelegalno odlaganje i paljenje otpada na lokaciji Lovanja, odnosno rješavanje ovog dugogodišnjeg problema, bio je predmet zajedničkog sastanka predstavnika opština Tivat i Kotor, koji je održan danas (četvrtak, 16. novembar) u Kabinetu predsjednice opštine Tivat Snežane Matijević. Sastanku su izuzev predsjednice Matijević prisustvovali: potpredsjednik Opštine Kotor Milivoje Mišo Samardžić, direktori komunalnih preduzeća Tivat i Kotor Vlado Đukić i Mladen Lučić, predstavnici nadležnih sekretarijata i službi obije opštine i predstavnik NVO „Bokeški forum“, Andrija Petković.
Sastanku su prethodili interni ali i zajednički sastanci održani tokom septembra i oktobra, na kojima je između ostalog zaključeno da će opštine Kotor i Tivat intenzivirati saradnju u cilju rješavanja nelegalnog odlaganja otpada na lokalitetu Lovanja, sa posebnim akcentom na hitnost prestanka nelegalnog paljenja otpada. NVO „Bokeški forum“ obijema opštinama dostavila je peticiju građana koja zahtjeva hitno rješavanje ovog problema. S tim u vezi Opština Tivat i Opština Kotor formiraće radnu grupu koja će koordinirati postupkom sanacije nelegalnog odlagališta otpada. Radu ove grupe priključili bi se i predstavnici određenih nevladinih organizacija koje mogu pružiti stručnu pomoć.
Svi prisutni zajedničkog su stava da je dalje odlaganje na ovom lokalitetu kao i paljenje otpada nedopustivo. Na sastanku se moglo čuti nekoliko ideja koje bi kratkoročno ili dugoročno mogle potpomoći rješavanju situacije: od pojačane kontrole inspekcijskih službi, ulaska u rješavanje socijalnog pitanja koji je na ovoj lokaciji neodvojiv od onog ekološkog, kandidovanja adekvatnog zajedničkog projekta ka evropskim fondovima, pa sve do angažovanja reciklažne stanice koja bi otkupljivala sporni otpad.
Radna grupa koja će uskoro biti formirana za naredne korake imaće sprječavanje daljeg nelegalnog dovoza otpada, rješavanje imovinskog pitanja, rad na sprovođenju ekološke sanacije lokaliteta, uz istovremeno rješavanje socijalnih problema stanovnika „Lovanje“. Kratkoročno, biće postavljene fiksne žardinjere kako bi se kamioni sa otpadom spriječili da dođu na lokaciju, biće postavljene i table sa naznakom da je odlaganje otpada zabranjeno, a komunalna preduzeća angažovaće ljude koji će sprovoditi kontrolu predmetnog područja.