• Crnogorski

Opštinska izborna komisija

Kontakt telefon: 032/661-350, 069/356-689

POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE – PDF

Ukoliko želite provjeriti da li se nalazite u biračkom spisku, to možete uraditi na ovoj adresi – www.biraci.me

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 21.12.2017. – WORD
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 07.11.2017. – WORD
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 20.09.2016. – WORD
Odluka o dopuni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 20.09.2016. – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – 28.06.2016. – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije -25.11.2015. – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – WORD
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – WORD

Radno vrijeme OIK je svakog radnog dana od 08h do 14h.

Za više informacija kliknite ovdje

Odluka o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštini opštine Tivat za 5. April 2020. godine – PDF

Odluka o najmanjem broju potpisa birača podrške izbornoj listi – PDF

Zbirna izborna lista – PDF

Zapisnici sa sjednica – detaljnije

Rješenja – detaljnije

Izborni kalendar radnji Opštinske izborne komisije Tivat za izbor odbornika u skupštini Opštine Tivat za izbore koji će se održati 05.04.2020. godine – PDF

ZAPISNIK sa III sjednice Opštinske izborne komisije održane 26.03.2018.godine – dalje

OBAVJEŠTENJE  – Opštinska izborna komisija obavještava sve političke partije koji u skladu sa rješenjem br. 21/18 od 15.03.2018. godine, imaju pravo na predsjednike biračkih odbora, da će žrijebanje za iste biti održano 26.03.2018. godine u 10:00 časova, u prostorijama Opštinske izborne komisije (Sala 15c u Opštini Tivat) – dalje

 

Opštinska izborna komisija – Rješenje o određivanju biračkih mjesta za Predsjedničke izbore koji će se održati 15.04.2018. godine – dalje

 

Rješenje o stalnom sastavu biračkih odbora za predsjednike biračkih odbora  – dalje

 

Odluka o dodjeli korišćenja službenog vozila Opštinskoj izbornoj komisiji – dalje

 

Opštinska izborna komisija :

Telefon za informacije: 032/661-350

Email adresa: glavniadministrator@opstinativat.com

Adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat

Rezultati po biračkim mjestima – dalje

Izvještaj o rezultatima glasanja za poslanike na području opštine Tivat – dalje

Službena zabilješka 12.10.2016. – dalje

Obavještenje za obuku – instruktažu – dalje

Rešenja o imenovanju biračkih odbora – dalje

PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – dalje

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU OPŠTINE TIVAT ODRŽANIH 17.04.2016. GODINE – dalje 

PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – dalje

RASPORED PODJELE IZBORNOG MATERIJALA PO BIRAČKIM MJESTIMA – dalje

Instruktaža (obuka ) za predsjednike i članove biračkih odbora  i njihove zamjenike – dalje

Opštinska izborna komisija obavještava sve političke subjekte da će u subotu 02.04. 2016 godine u Opštinskoj izbornoj komisiji biti dežurni  u vremenu od 08-14h Spasoje Ljesar a u vremenu od 14 -18 h Elvis Mustajbašić.

RASPORED DEŽURSTVA OIK

Komisija je utvrdila raspored dežurstva za dan 21. i 22. 03. 2016. godine i to na sledeći način:
21.03. – do 15h dežurna Jovanka Laličić, a od 16h do 20h Spasoje Ljesar.
22.03. – do 15h dežurna Jovanka Laličić, od 15h do 19h Elvis Mustajbašić, od 19h do 21h Milentije Mandić, od 21h do 24h Jovanka Laličić i Selma Krstović

12.03.2016. godine u pripravnosti/dežurna Selma Krstović 067 687 444.

Na sjednici Opštinske izborne komisije održanoj dana 17.02.2016. godine, utvrđen je plan dežurstva za period od 17.02.-22.02.2016. godine, radnim danima od 07h-15h.

Za pružanje informacija u vezi izbora za gore navedeni period zadužena je član OIK Selma Krstović br. tel. 069 387 451 i zamjenica Predsjednice OIK Ana Matijević, br. tel. 069 215 536.

Od 22. 02. 2016. godine, OIK će   utvrditi drugačiji raspored dežurstva o čemu će zainteresovani biti blagovremeno obaviješteni.

Saopštenje za javnost – dalje

Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije – dalje

Rokovnik radnji Opštinske izborne komisije Tivat za izbore odbornika u Skupštini opštine Tivat za izbore koji će se održati 17 Aprila 2016 godine – dalje

SAOPŠTENJE – dalje

Uputstvo o postupku davanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika-poslanika – dalje

Uputstvo o sadržini i obliku obrazaca – dalje

ZBIRNA IZBORNA LISTA – dalje 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor obornika i poslanika – dalje

Na  osnovu izvršenog žrijebanja  za predsjednike biračkih odbora raspored predsjednika  biračkih odbora po pojedinim partijama i  biračkim mjestima je slijedeći  – dalje

REDOSLJED IZBORNIH LISTA NA GLASAČKOM LISTIĆU I ZBIRNOJ IZBORNOJ LISTI

DPS –EVROPSKI TIVAT broj 1

Demokratska srpska stranka – imaš za koga da glasaš-Nismo svi isti broj 2

ETO ZATO SNP – VLADO ŠANJO SAMARDŽIĆ broj 3

SVETIONIK SIGURNE LUKE –LIBERALI TIVTA broj 4

SRPSKA RADIKALNA STRANKA broj 5

SOCIJALDEMOKRATE- Ivan Brajović STABILNO I DOSLJEDNO ZA TIVAT broj 6

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA –Vjerni Tivtu broj 7

SDP ČIST IZBOR-Krsto Bošković broj 8

Cdu, Neven Staničić, Vakat je za Tivat broj 9

BOKEŠKI FORUM TIVAT broj 10

Tivatska akcija –Sačuvajmo Tivat zajedno broj 11

ARSENAL ZA TIVAT broj 12

Bokeški forum – Tivat
pdf

Socijaldemokrate – Ivan Brajović Stabilno i dosljedno za Tivat
pdf

Arsenal za Tivat
pdf

Hrvatska građanska inicijativa – Vjerni Tivtu
pdf

Svetionik sigurne luke – Liberali Tivat
pdf

Demokratska srpska stranka – Imaš koga da glasaš – Nismo svi isti
pdf

SDP Čist izbor – Krsto Bošković
pdf

Srpska radikalna stranka
pdf

CDU – Neven Staničić, Vakat je za Tivat
pdf

DPS – Evropski Tivat
pdf

Tivatska akcija – Sačuvajmo Tivat zajedno
pdf

Eto zato SNP – Vlado Šanjo Samardžić
pdf

PRELIMINARNI REZULTATI U OPŠTINI TIVAT – dalje

Rješenja za biračke odbore:

BM br.1-LEPETANE – dalje

BM br.2-DONJA I GORNJA LASTVA – dalje

BM br.3 SELJANOVO – dalje

BM br.4 SELJANOVO I – dalje

BM br.5 -TIVAT MAŽINA – dalje

BM br.6 -TIVAT CENTAR I – dalje

BM br.7-TIVAT KALIMANJ I – dalje

BM br.8-TIVAT ČEŠLJAR – dalje

BM br.9-TIVAT-LAMELE,ST.BLOK – dalje

BM br.10-TIVAT-KALIMANJ OBALA – dalje

BM br.11-GRADIOŠNICA I – dalje

BM br.12-ĐURAŠEVIĆI – dalje

BM br.13-RADOVIĆI – dalje

BM br.14-KRAŠIĆI – dalje

BM br.15- SELJANOVO II – dalje

BM br.16- TIVAT CENTAR II – dalje

BM br.17- TIVAT KALIMANJ II – dalje

BM br.18- GRADIOŠNICA II – dalje

BM br.19- TIVAT MAŽINA I – dalje

Rješenje o konačnom zaključivanju biračkog spiska – dalje

Zaključak o ispunjenju uslova za odredjivanje predstavnika predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Zaključak – Utvrđuje se da je Goran Božović iz Tivta JMB 3006983230023 opunomoćeni predstavnik kandidata za Predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Zaključak o ispunjenju uslova za odredjivanje predstavnika predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Zaključak – Utvrđuje se da je Marković Miljan iz Tivta JMB 2912980234017 opunomoćeni predstavnik predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Opštinska izborna komisija Tivat oglašava BIRAČKA MJESTA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 07.04.2013  –  dalje

Telefon za informacije: Jovanka Laličić  Predsjednik OIK-e   069-042-655

Opštinska izborna komisija daje sledeće saopštenje

Sve potrebne informacije u vezi predstojećih parlamentarnih izbora možete dobiti na telefone:
 Jovanka Laličic                                069 042 655
Predsjednik OIK-a

Elvis Mustajbašić                               067 509 301
Zapisnik sa III sjednice Opštinske izborne komisije održane 26.09.2012.godine sa  početkom u 14 h –
dalje

Rješenja za biračke odbore:

 • BM  br.1-LEPETANE – dalje
 • BM br.2-DONJA I GORNJA LASTVA – dalje  
 • BM br.3 SELJANOVO – dalje
 • BM br.4 SELJANOVO I – dalje
 • BM br.5 -TIVAT MAŽINA – dalje
 • BM br.6 -TIVAT CENTAR I – dalje
 • BM br.7-TIVAT KALIMANJ I – dalje
 • BM br.8-TIVAT ČEŠLJAR – dalje
 • BM br.9-TIVAT-LAMELE,ST.BLOK – dalje
 • BM br.10-TIVAT-KALIMANJ OBALA – dalje
 • BM br.11-GRADIOŠNICA I – dalje
 • BM br.12-ĐURAŠEVIĆI – dalje
 • BM br.13-RADOVIĆI – dalje
 • BM br.14-KRAŠIĆI – dalje
 • BM br.15- SELJANOVO II – dalje
 • BM br.16- TIVAT CENTAR II – dalje
 • BM br.17- TIVAT KALIMANJ II – dalje
 • BM br.18- GRADIOŠNICA II – dalje
 • BM br.19- TIVAT MAŽINA I – dalje

Opštinska izborna komisija radi svakog radnog dana od 8 h – 15 h. Telefoni za informacije :
 
Jovanka Laličić         069-042-655
   Predsjednik

Branislav Mirčić       069-023-566
Sekretar

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2012 – dalje

PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2012 – dalje

RJESENJA ZA BIRACKE ODBORE – dalje

Prošireni sastav biračkih odbora – dalje

Zapisnik sa XI sjednice Opštinske izborne komisije održane 13.03.2012.godine sa  početkom u 14 h – dalje

Javno objavljivanje zbirne izborne liste za izbor odbornika – dalje

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA – dalje
Spisak kandidata proglašenih i potvrđenih izbornih lista – dalje

 
PREDAJA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE JE DO 1. MARTA 2012. GODINE

Obavještenje o ŽRIJEBANJU –
dalje

VAŽNO – dalje

FINANSIRANJE PARTIJA – dalje

 • UPUTSTVO O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA – dalje
 • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE – dalje

 

–  Utvrdjene i proglasene izborne liste:

1. Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde –  S P I S P – GLASAJMO ZA SEBE – VRATIMO PRAVO NA ŽIVOT

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc
OBRAZAC
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc
OBRAZAC

2. Liberalna partija Crne Gore  i grupa slobodnih građana Tivta – Liberalno građanska alternativa ”Ovo je I moj grad”

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJIČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

3. Pokret za promjene – POKRET ZA PROMJENE NEBOJŠA  MEDOJEVIĆ

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

OBRAZAC
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

OBRAZAC

4. Demokratska srpska stranka, Stranka srpskih radikala i nezavisni kandidati  pod nazivom Imaš za koga da glasaš-nismo svi isti( DSS-dr Ranko Kadić, SSR,nezavisni kandidati)

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

5. Podnosilac izborne liste Narodna stranka- Veselin  Kovačević“ NEĆEMO STATI“

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

6. NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA-ANDRIJA MANDIĆ
doc

RJEŠENJE
doc
ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

7. HRVATSKA  GRAĐANSKA INICIJATIVA – VJERNI TIVTU

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
jpg

8. Socijalistička narodna  partija kao podnosilac liste SNP -ZNA SE

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

OBRAZAC
doc

9. Socijaldemokratska partija pod nazivom SDP TIVAT – DOSLJEDNO DALJE

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

10. Demokratska partija socijalista pod nazivom  “Demokratska partija socijalista-pobjeda kontinuiteta Dragan Kankaraš“

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK1
doc

DOKUMENTI
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

Viber Community

9:17 pm

🌇 Tivat is at home.
—– Tivat je doma —–

9:16 pm

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Partneri