OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove

12 feb 2014
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za opšte i zajedničke poslove - PDF
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove - dalje
 • Odluka o video nadzoru - PDF
 • Odluka o korišćenju kartice za evidentiranje prisutnosti na poslu - PDF
 • IT politike i procedure - PDF
 • Procedura o načinju korišćenja godišnjeg odmora - dalje
 • Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat - PDF
 • Procedura za korišćenje multifunkcionalnog uređaja u Opštini Tivat - PDF
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica - PDF
 • Interno uputstvo za rezervaciju i korišćenje sala - PDF
 • Interno uputstvo za izdavanje putnih naloga i održavanje službenih vozila - PDF
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Tivat - PDF
 • Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat - dalje
 • Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti i zbirke podataka o ličnosti - PDF
 • Statut Opštine Tivat - dalje
 • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat - dalje