Opština Tivat dobitnik je prve nagrade za najbolju praksu za 2014. godinu u oblasti „Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi“

09 dec 2014

Opština Tivat sa praksom pod nazivom „Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“ dobitnik je prve nagrade za najbolju praksu za 2014. godinu u oblasti „Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi“.


U dopisu upućenom predsjedniku opštine Tivat, koji potpisuje Generalni sekretar Zajednice opština, Refik Bojadžić, se između ostalog kaže:
„ Izborni panel u sastavu: Senad Crnovršanin, član (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Tatjana Vujošević, član (Ministarstvo održivog razvoja i turizma), Žana Radulović, član (Ministarstvo ekonomije), Igor Vučinić, član (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Ana Novaković, član (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Svetlana Laušević, član (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori), Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore), u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, na osnovu utvrđenih kriterijuma, donio Odluku o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu, i to:


1. Najbolja praksa u oblasti „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou“ je praksa:

  •  Prijestonice Cetinje - „Program podsticaja „INVEST IN CETINJE“

2. Najbolja praksa u oblasti „Transparentnost rada lokalne samouprave u funkciji borbe protiv korupcije na lokalnom nivou“ je praksa:

  • Glavnog grada Podgorica - „Jačanje partnerstva sa građanima u postupku donošenja opštih akata i razvojnih planova Glavnog grada“

3. Najbolja praksa u oblasti „Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi“, je praksa:

  • Opštine Tivat „Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“

4. Najbolja praksa u oblasti „Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou“, je praksa:

  • Opštine Pljevlja – „Pružanje socijalnih usluga u opštini Pljevlja“.

Izborni panel je donio Odluku da dodijeli i specijalnu nagradu u oblasti „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou“, i to:

  • Opštini Žabljak za praksu „Izgradnja sportske dvorane“

Čestitajući dobitnicima na značajnom doprinosu unapređenja rada jedinica lokalne samouprave, posvećenosti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju usluga građanima i stvaranjem uslova za održivi lokalni ekonomski razvoj, Sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić je izrazio uvjerenje da će jedinice lokalne samouprave i ubuduće nastaviti da razvijaju dobre prakse promovišući svoje dobre primjere širom Crne Gore.
Opštini Tivat je ovo treća nagrada za najbolju praksu: 2009. godine u oblasti transparentnosti rada za praksu „Institut slobodne stolice“; 2011. godine u oblasti unaprijeđenja poslovnog ambijenta za praksu „Mikrokreditni fond“; i 2014. godine u oblasti energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi za praksu „Unapređenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“ kao opština koja je najviše odradila oblasti unaprijeđenja energetske efikansoti na nivou Crne Gore
SLUŽBA PREDSJEDNIKA